Νεα / Ανακοινώσεις

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΚΟΧΠ 3.702/2/2013

  • 15 Ιούλιος, 2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013 όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο του πίνακα προσληπτέων και τον κατ” ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Σχετικά αρχεία : ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΧΠ 3702 2 2013

διαβάστε περισσότερα →

Πρόσκληση προσληπτέων της ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013

  • 20 Ιούνιος, 2013

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Προσληπτέων να προσέλθουν μέχρι και την Τετάρτη 26/06/2013 στα Γραφεία του Δικαιούχου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 38-40, 26442 ΠΑΤΡΑ) και να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης ή να δηλώσουν την παραίτησή τους. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υποψηφίου, ο Δικαιούχος μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή και…

διαβάστε περισσότερα →

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013. Πίνακας αποκλειομένων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA AMKA) Πίνακας κατάταξης…

διαβάστε περισσότερα →

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 3.702 / 2 / 2013

  • 24 Μάιος, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ.Π. 3.702 / 2 / 2013 Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εθνικού…

διαβάστε περισσότερα →

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων

  • 18 Απρίλιος, 2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013 όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο του πίνακα προσληπτέων και τον κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Σχετικά αρχεία : ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

διαβάστε περισσότερα →

Σημαντική ανακοίνωση

  • 1 Μάρτιος, 2013

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Προσληπτέων να προσέλθουν μέχρι και την Τετάρτη 06/03/2013 στα Γραφεία του Δικαιούχου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 38-40, 26442 ΠΑΤΡΑ) και να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης ή να δηλώσουν την παραίτησή τους. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υποψηφίου, ο Δικαιούχος μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή και…

διαβάστε περισσότερα →

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013. Πίνακας αποκλειομένων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA AMKA)  …

διαβάστε περισσότερα →

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΚΟΧ.Π. 3.702 / 1 / 2013

  • 22 Ιανουάριος, 2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)…

διαβάστε περισσότερα →