Σημαντική ανακοίνωση

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Προσληπτέων να προσέλθουν μέχρι και την Τετάρτη 06/03/2013 στα Γραφεία του Δικαιούχου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 38-40, 26442 ΠΑΤΡΑ) και να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης ή να δηλώσουν την παραίτησή τους.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υποψηφίου, ο Δικαιούχος μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή και αντικατάστασή του.

 

Πληροφορίες : κα Παπαλεξάτου Τόνια (ώρες 10.00 – 13.00)

Τηλ. : 2613616190