Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013 όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο του πίνακα προσληπτέων και τον κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Σχετικά αρχεία : ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ