Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΚΟΧΠ 3.702/2/2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013 όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο του πίνακα προσληπτέων και τον κατ” ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Σχετικά αρχεία : ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΧΠ 3702 2 2013