ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΚΟΧ.Π. 3.702 / 1 / 2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για το συμπράττοντα φορέα (ΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 16 ημερήσιοι φύλακες, 2 καθαριστές/τριες και 2 αρχαιολόγοι.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 23/01/2013 έως 01/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).