Οργάνωση

 1. Γενική Συνέλευση

 2. Διοικητικο Συμβούλιο

  • Πρόεδρος : Δούρος Νικόλαος
  • Αντιπρόεδρος : Σιαμπλής Δημήτριος
  • Γραμματέας : Μούλιας Χρήστος
  • Ταμίας : Ξενόγιαννης Ιωάννης
  • Μέλος : Δούκα Αναστασία
  • Μέλος : Καράβολα Καλλιόπη
  • Μέλος : Ντε Τσάβες Λίλα
Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών» διαθέτει πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του κοινού στα Αρχαιολογικά Μουσεία Πατρών και Αιγίου και σε αρχαιολογικούς χώρους των Πατρών» από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ