Σκοπός του σωματείου μας είναι…

  • Η υλική και ηθική ενίσχυση και συμπαράσταση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και γενικότερα της έρευνας, μελέτης, προστασίας και προβολής της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Πατρών και του ευρύτερου ιστορικού χώρου αυτής.
  • Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια καλλιέργειας αρχαιόφιλου πνεύματος σε όσο το δυνατόν πλατύτερη έκταση της Ελληνικής κοινωνίας.